S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Povolit vše" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Nastavení cookies

 

 

KONTAKTY

MIVALT s.r.o.
Hlinky 34
603 00 Brno
tel: +420 513 036 228
napište nám

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1 / 11
OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
MIVALT s.r.o.
se sídlem Hlinky 972/34, Brno 603 00
identifikační číslo: 28262239
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57219
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese www.ventily-cerpadla.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MIVALT
s.r.o., se sídlem  Hlinky 972/34, Brno 603 00, identifikační číslo:28262239, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57219 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále viz. čl. 1.2) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.ventily-cerpadla.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. V případě, kdy se tyto obchodní podmínky vztahují na kupující osobu, která je spotřebitelem
(tj. osobou, jež nejedná při objednávání a koupě zboží v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání), je použito v textu ustanovení označení
kupující-spotřebitel. V případě, kdy se tyto obchodní podmínky vztahují na kupující, kteří
kupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, je
v textu použito označení kupující-podnikatel. Týká-li se ustavení obou skupin osob, je
v textu uvedeno všeobecné označení kupující.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné individuálně sjednat s kupujícím
v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek. Individuální podmínky je možné projednat telefonicky nebo
elektronickou komunikací. Sjednání je platné až okamžikem, kdy prodávající odešle
elektronicky kupujícímu potvrzenou Kupní smlouvu a v ní individuální podmínky uvede.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje základní informace o zboží, cenu zboží v českých
korunách, která je uvedena bez daně z přidané z hodnoty a s daní z přidané hodnoty.
Fotografie zboží jsou informativní. Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými
daňovými zákony (v případě dodání s místem plnění v České republice vždy). K ceně zboží je
účtováno dopravné a balné, pokud je místo dodání na území České republiky. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek. Akční ceny jsou platné do vyprodání zboží.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
přepravou zboží. Balné a přepravné jsou účtovány jednou souhrnnou položkou včetně DPH.
Balné a přepravné je stanoveno ve dvou sazbách. Nižší sazba se vztahuje na všechny zásilky
s celkovou hmotností max. 20 kg (včetně obalového materiálu). V případě zásilek s celkovou
hmotností 21 – 100 kg se použije sazba vyšší. U nadrozměrných zásilek s celkovou
hmotností 101 kg a více je cena balného a přepravy stanovena individuálně (viz. bod 3.6.
obchodních podmínek). Cena dopravy mimo hranice České republiky je kalkulována individuálně, v návaznosti na konkrétní místo doručení a je sdělena  kupujícímu e-mailem.  Objednávka se v případě dopravy do ciziny a nadrozměrné zásilky považuje za závaznou až poté, kdy kupující cenu dopravy prodávajícímu elektronicky odsouhlasí. Termín na
odsouhlasení je nejpozději 5. kalendářní den ode dne, kdy prodávající cenu dopravy sdělil
kupujícímu. V opačném případě je objednávka stornována. Ceny uvedené na webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),


3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,


3.4.3. údajích o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,


3.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího.


3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v dodacím místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 242505407/0300, vedený u ČSOB, a.s.
(dále jen „účet prodávajícího“)
v hotovosti na provozovně MIVALT s.r.o.,  Hlinky 34, Brno  603 00,
v pracovní dny době od 8.00 do 15.30. Zvolí – li kupující možnost osobního odběru, je
nutné zboží vyzvednout až poté, kdy obdrží oznámení prodávajícího, že je zboží k vyzvednutí
připraveno.


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


4.3. Prodávající požaduje od kupujícího uhrazení kupní ceny předem vždy v případě, že celková
výše jedné objednávky včetně dopravného, balného a doběrečného přesahuje 4.000,- Kč. Pro
účely výše objednávky se jednotlivé objednávky jednoho registrovaného kupujícího učiněné
během 48 hodin sčítají. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek
ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při osobním
odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.


4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu po odeslání
zboží daňový doklad. Daňové doklady/faktury jsou zasílány elektronicky na e-mail
kupujícího. V případě plateb přijatých předem od kupujícího-podnikatele, vystaví prodávající
kupujícímu-podnikateli daňový doklad k přijaté platbě, pokud nedošlo ihned k odeslání zboží.
Pokud dojde po přijetí platby předem k okamžitému odeslání zboží, vystaví kupujícímupodnikateli
daňový doklad/fakturu se zúčtováním přijaté platby. Při osobním převzetí zboží
v provozovně prodávajícího je daňový doklad/ faktura vystaven při předání zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu.


5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího petr.mivalt@mivalt.eu.


5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od řádného
odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupujícíspotřebitel
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal.
Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí.


5.5. V případě, kdy kupující-spotřebitel odmítne objednané zboží zaslané na dobírku bezdůvodně
převzít, hradí kupující-spotřebitel prodávajícímu veškeré náklady, které prodávající v dobré
víře za účelem dodání zboží vynaložil. V daném případě se ze strany kupujícího-spotřebitele
nejedná o odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek.


5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.


5.7. V případech, kdy má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na písemném
zaznamenání závad. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí
do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,


7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


7.4.    Kupující je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu.


7.4.1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se u kupujícího-spotřebitele za
to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


7.4.2. Kupující-podnikatel je oprávněn právo z vady uplatnit ve lhůtě dvanácti měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny
MIVALT s.r.o., Borotín 206, 679 37 nebo MIVALT s.r.o., Hlinky 972/34, Brno 603 00.
Současně s předáním věci doloží kupující doklad o nákupu a popis vady a jejích projevů.
Poskytne také nutnou další součinnost pro posouzení vady a příčiny jejího vzniku.


7.6. Jako vadu nelze uplatnit opotřebení věci přiměřené době užívání, poškození věci způsobené
užitím k jinému účelu, než je doporučeno výrobcem nebo prodejcem a poškození způsobené
nesprávným zapojením.


7.7. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro
účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené
v ustanovení § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za
vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.


7.8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody
na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou
prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jednáli
se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.9. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, tj.
po předání a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Zjistí-li kupující výše uvedeným
způsobem vadu na věci a tato vada bude podstatným porušením smlouvy, může požadovat:
- odstranění vady dodáním věci nové bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- odstranění vady opravou věci,
- přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od smlouvy.
Zjistí-li kupující výše uvedeným způsobem vadu na věci a tato vada bude nepodstatným
porušením smlouvy, může požadovat:
- odstranění vady dodáním věci nové bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- odstranění vady opravou věci,
- přiměřenou slevu z kupní ceny.


7.10.Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce
a dostatečné péči zjistit, nebude mu soudem přiznáno právo z vadného plnění.


7.11.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či
služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se
považuje za podstatné porušení smlouvy.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
mivalt@mivalt.eu nebo obchod@mivalt.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště či sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty
a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
kupní smlouvy.


9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.


9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, pokud takovéto zasílání výslovně
neodmítl.


10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.


12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: MIVALT s. r. o., Hlinky 972/34,
Brno 603 00, adresa elektronické pošty: petr.mivalt@mivalt.eu, telefon: 513 036 228.

 

V Brně dne 15. června 2019

 

 

PŘÍLOHA Č.1    OBCHODNÍCH PODMÍNEK  PRO E-SHOP   VENTILY-CERPADLA.CZ

Vzorový formulář  - Odstoupení od smlouvy  - spotřebitel  ( tj. nepodnikající fyzická osoba, která nekoupila zboží v rámci své podnikatelské činnosti)

Vyplňte a  odešlete –emailem na  info@mivalt.eu  

Odstoupení je možné  v zákonné lhůtě 14 od převzetí zboží.

Zboží musí být  vráceno kompletní,  nepoužité, nepoškozené a  ideálně  v původním  obalu. 

Pro přepravu zboží  zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození. Za poškození v průběhu přepravy  odpovídá kupující a svoje nároky může uplatnit na přepravci, pokud  zásilka byla pojištěna.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V  souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  odstupuji  od  kupní

smlouvy uzavřené distančním způsobem  na základě  mé objednávky ze dne  …………………..

Zboží jsem převzal dne :   ………………………………….

Důvod vrácení (nepovinný) :  ……………………………………………………………………………………………….

Nakoupené zboží  vrátím nejpozději  do 14 dnů  od převzetí   osobně nebo odesláním na tuto adresu:     

MIVALT s.r.o.

Hlinky 972/34, Brno  603 00

Kontakt: 513 036 228 , otevírací doba  7.30 – 15.30 . 

Vrácení kupní ceny : 

Částku vraťte na účet  č. …………………………………………….. kód banky………………….

UPOZORNĚNÍ: Kupní cena bude vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a  ne dříve, než  prodávající převezme  zpět vrácené zboží.  V případě, že prodávající  neobdrží kompletní vrácené zboží do 14 dnů od přijetí odstoupení ,  posuzuje odstoupení jako neplatné a kupní cenu nevrací.  V případě, že vrácené zboží bude poškozené nebo zjevně použité,   odečte od vrácené částky  hodnotu poškození.  Kupující  nepřebírá vrácené zboží na dobírku.     

Jméno a příjmení  spotřebitele:  ……………………………………………

ČÍSLO FAKTURY : ..................................

mob:  ……………………………………………..

Dne:   ………………………………………                                        Podpis kupujícího : …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWRiNGYwND